GEOVINO - World of wine : Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Indentiteit van de ondernemer

 

The Next Big Idea BV

Commerciële naam : GEOVINO

Adres: Dok Noord 7A501, 9000 Gent

Contact: Rudi D’Hauwers

e-mail: rudi.dhauwers@geovino.wine

Telefoonnummer: +32 496 577 582

BTW-nummer: BE 0544952334

www.geovino.be

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

De e-commerce webwinkel van GEOVINO, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Gent, BTW BE 0544952334, hierna ”GEOVINO” biedt haar klanten de mogelijkheid om de artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webwinkel (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van GEOVINO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GEOVINO aanvaard zijn.

 

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als GEOVINO gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GEOVINO niet.

Ondanks het feit dat de e-commerce webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GEOVINO niet. GEOVINO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. prijzen, soorten producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via onze contactgegevens op de website (email of telefoon).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GEOVINO. GEOVINO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: De overeenkomst - Online aankopen

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van de laatste paragraaf in dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en van de algemene voorwaarden.

Om een artikel te kopen dient de Klant het gewenste artikelproduct toe te voegen aan de winkelkar. Dat doet de Klant door op de knop ‘Add to cart’ te klikken. Die knop bevindt zich naast het artikel. Wanneer de Klant de gewenste artikelen heeft geselecteerd, klikt hij op het winkelkar-icoon rechts bovenaan. Vervolgens krijgt de klant een overzicht van de door haar geselecteerde producten, met het aantal en de prijs. Om af te rekenen klikt de Klant op de knop ‘Proceed to checkout’. Hier kan de Klant een account aanmaken, of inchecken als ‘guest’. Op de volgende pagina vult de Klant de noodzakelijke persoonlijke gegevens in en selecteert hij een ‘shipping method’. Er is mogelijkheid tot levering aan huis of afhaal op ons afhaaladres in Gent.

Alle leveringen worden afgeleverd volgens een progressief tarief per gewicht aan eerlijke en correcte prijzen.

Vervolgens selecteert de Klant de gewenste betaalmethode. GEOVINO biedt de volgende betaalopties aan:

Bancontact/Mister Cash

KBC

Belfius

ING HomePay

Gift card

De belangrijkste creditcards (VISA, MasterCard, AMEX)

PAYPAL

Door op ‘Buy’ te klikken verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en koopt hij de geselecteerde artikelen. Wanneer de betaling voltooid is, ontvangt de klant een bevestiging via e-mail.

GEOVINO is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Naast aankopen kan de Klant ook lid worden van CLUB GEOVINO.

Als lid van CLUB GEOVINO ontvang je maandelijks onze GEOVINO45 proefbox die je laat  reizen door de wereld van de betere wijnen. Onze missie is om u uit de supermarkt te halen en u kennis te laten maken met nieuwe wijnregio's en druivenrassen. We kiezen al onze wijnen rechtstreeks bij kleine, onafhankelijke wijnmakers die zich richten op biologische en biodynamische wijn, gemaakt zo min mogelijk impact op het milieu.We begrijpen dat het kiezen van wijn een hele uitdaging kan zijn, vandaar dit concept van een eenvoudige proefbox GeoVino45. Schrijf u vandaag nog in, word lid van CLUB GEOVINO of schenk een proefbox voor unieke wijnen van hoge kwaliteit, gratis bij u thuisbezorgd. Voordelen van Club Geovino:

  • Altijd lekkere wijn in huis
  • Elke maand 3 exclusieve wijnen
  • Amper 45€ per maand
  • Rechtstreeks van de wijnbouwers
  • Gratis bezorging
  • Uitgebreide info over de wijnen
  • Kosteloos pauzeren of stopzetten via e-mail aan rudi.dhauwers@geovino.wine
  • Extra wijnen via geovino.be

 

Artikel 5: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De vermelde prijzen gelden per stuk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel in België of Nederland geleverd.

Normaliter worden leveringen binnen drie tot vijf werkdagen bij de Klant bezorgd, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald. GEOVINO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertragingen bij een levering door DPD of andere courierbedrijven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld worden via volgend email-adres: rudi.dhauwers@geovino.wine met vermelding van het klantennummer of het bestelnummer.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door GEOVINO was geboden.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GEOVINO.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GEOVINO te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GEOVINO.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant GEOVINO per post aangetekend aanschrijven op het volgende adres: GEOVINO - The Next Big Idea, Dok Noord 7 A501, 9000 Gent. Dit gebeurt via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring van zijn beslissing de overeenkomst voor de aangekochte producten te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn herroepingsrecht aan GEOVINO heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan GEOVINO The Next Big Idea, Dok Noord 7 A501, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat. GEOVINO behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan wegens gebruik door de Klant zal dit aan de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GEOVINO alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GEOVINO de teruggestuurde artikelen heeft ontvangen, of tot de Klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

GEOVINO betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptieartikelen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de artikelen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met GEOVINO en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan GEOVINO.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Indien de Klant niet- of laattijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is deze, nadat hij door GEOVINO is gewezen op de late betaling en GEOVINO de Klant een bijkomende betalingstermijn van 7 kalenderdagen heeft gegund, en onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GEOVINO beschikt, is de Klant vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt GEOVINO zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, GEOVINO respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

GEOVINO verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de webwinkel, zoals Klanten.

GEOVINO krijgt de gegevens rechtstreeks van de klant, wanneer deze de webwinkel bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer de Klant contact zoekt met onze klantenservice via email.

Als de Klant iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van nodig om deze bestelling te kunnen bezorgen en de Klant op de hoogte te kunnen houden over zijn bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelt GEOVINO de Klant zijn naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die de Klant met GEOVINO heeft gesloten.

In sommige gevallen ontvangt GEOVINO jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven indien aangeduid.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GEOVINO, Dok Noord 7 A501, 9000 Gent, of via het emailadres rudi.dhauwers@geovino.wine gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, GEOVINO heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

GEOVINO houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Als de Klant social media zoals Facebook gebruikt, kan deze via “like en share” de artikelen die De Klant leuk, nuttig of handig vindt, delen met vrienden op verschillende social media accounts. GEOVINO krijgt geen toegang tot de Klant zijn social media accounts.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via email: rudi.dhauwers@geovino.wine

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de Klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een webwinkel in de browser van de computer of op de Klant zijn mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een webwinkel geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat een waarschuwing ontvangen wordt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan men doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van deze webwinkel, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door GEOVINO om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van GEOVINO. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 17: Alcoholische dranken

Je moet 18 jaar of ouder zijn om wijn of andere alcoholische dranken te bestellen.